Category: Alle Innlegg

Portefølje April 2020

Denne måneden har vært en god måned! Og dette er på mange måter ganske rart. De aller aller fleste har spådd at børsen skulle gå kraftig ned i April, men tvert imot! Børsen har ikke brydd seg om hverken det ene eller andre, og har stødig steget oppover omtrent hele måneden. Med mitt Excel skjema, regner jeg ut alle mine beholdninger på de 5 … Read More Portefølje April 2020

My worst investment ever?

Today i want to write about whats possibly my worst investment ever. On February 14, I bought some shares in one American company that you probably have heard of. The company is called Macy’s. I bought this stock just before the stock market crash. I bought Macy’s for $ 16.78 a. share. The stock was already down YTD when I bought it, with no … Read More My worst investment ever?

Min verste investering?

I dag vil jeg skrive om det som kanskje er min verste investering? Den 14. Februar kjøpte jeg noen aksjer i ett amerikansk selskap som du kan ha hørt om. Selskapet heter Macys. Jeg kjøpte denne aksjen rett før børskrakken. Jeg kjøpte Macy’s til 16,78$ pr. aksje. Aksjen var allerede ned YTD når jeg kjøpte den, uten tanker om alt som har skjedd den … Read More Min verste investering?

Portfolio MARCH 2020

March 2020 has been an incredibly turbulent and exciting month in the stock market. A lot has happened over the last 31 days. This is my second Portfolio report. I write this report once every month. Here I write an overview of all my holdings. With my Excel form, I calculate all my holdings on the 5 accounts I keep visible at shareville (A … Read More Portfolio MARCH 2020

Portefølje Mars 2020

Mars, 2020 har vært en utrolig turbulent og spennende måned på aksjemarkedet. Mye har skjedd i løpet av de siste 31 dagene. Dette er min andre Porteføljerapport. Jeg skriver denne rapporten en gang hver måned. Her skriver jeg en oversikt over alle mine beholdninger. Med mitt Excel skjema, regner jeg ut alle mine beholdninger på de 5 kontoene jeg holder synlig hos shareville, og … Read More Portefølje Mars 2020

I received dividends for the second time in my life!

On March 03, I received dividends for the very first time. Today, exactly 17 days later, I got my second dividend payment! In this time when there is a stock market crash and a lot of uncertainty, it feels very good to receive dividends. Dividends, of course, cannot cover a loss of -17% of my market value. But it is a nice consolation and … Read More I received dividends for the second time in my life!

Jeg fikk utbytte for andre gang!

Den 03. Mars fikk jeg utbytte for aller først gang. I dag, ganske nøyaktig 17 dager senere, fikk jeg mitt andre utbytte! I denne tiden hvor det er børsras og mye usikkerhet, så føles det veldig godt å få utbytte. Utbytte kan selvfølgelig ikke dekke et tap på -17% av min markedsverdi. Men det er en deilig trøst og det gir meg en trygghet … Read More Jeg fikk utbytte for andre gang!

3 dividend paying stocks on the NYSE im watching right now!

In these times, there are so many opportunities for what to buy. I have many stocks I’m currently watching and especially in the US. There are some ridiculous prices for some companies around now. Here are 3 US stocks I am considering to buy. 1: Boeing Company (The) NYSE:BA price: 123,92$ You’ve probably heard of Boeing, but just in case. Who is the Boeing … Read More 3 dividend paying stocks on the NYSE im watching right now!

3 Amerikanske aksjer jeg holder øye med

I disse tider er det så utrolige mange muligheter for hva man skal kjøpe. Jeg har mange aksjer jeg følger nøye med, og særlig i USA. Nå er det noen latterlige priser på enkelte selskaper som ikke har vært på lenge. Her er 3 amerikanske aksjer jeg vurderer å kjøpe. 1: Boeing Company (The) NYSE:BA pris: 123,92$ Du har mest sannsynlig hørt om Boeing, … Read More 3 Amerikanske aksjer jeg holder øye med

I write down all my goals

In these times, many of us need something to do. I think this very special time is a good opportunity to work on self development. One of my biggest enemies when it comes to self-development is procrastination. What is procrastination? Large Norwegian lexicon explains the phenomenon: Definition:“Everybody sometimes postpones things to be done, but procrastination is characterized by the postponement happening too often and … Read More I write down all my goals

Jeg skriver ned alle målene mine

I disse tider, er de fleste av oss hjemme. mange av oss trenger noe å gjøre. Jeg mener at denne veldig spesielle tiden er en god anledning til å jobbe med seg selv. En av mine største fiender når det kommer til selvutvikling, er prokrastinering. Hva er prokrastinering? Store norske leksikon forklarer fenomenet slik: Definisjon:“Alle utsetter av og til ting som skal gjøres, men … Read More Jeg skriver ned alle målene mine

I’m down -12,87% YTD

On Monday I went in with a substantial sum on the Oslo Stock Exchange, my total value at Nordnet (my brokerage) is around $4000. before Monday I was in with $3000, – so when I go in with an additional $1000in one day, then that is certainly a large sum in the context of how much equity I was using from before. I would … Read More I’m down -12,87% YTD