Month: February 2021

Portefølje Januar 2021

Hei! Her kommer min første Porteføljerapport for 2021. Nytt fra og med 2021 er at jeg vil vise både en totaloversikt siden oppstart, og totaloversikt for gjeldende år. Det vises i form av diagrammer. De første 2 diagrammer viser totalkapital investert i markedet og avkastningen siden oppstart. De neste 2 viser kapital og avkastning fra og med gjeldende år. Med mitt Excel skjema, regner … Read More Portefølje Januar 2021