Før jeg begynte å spare penger og investere på børsen, opplevde jeg ofte at mine penger jobbet imot meg. Jeg hadde verken kunnskap nok til å håndtere penger, eller erfaringen som var nødvendig for å forstå hvordan økonomi og penger påvirket mitt liv.

Etter et helt tiår i voksen alder kom jeg heldigvis til en vurdering, og jeg vil tørre å påstå at dette er en av de viktigste vurderingene jeg har hatt sålangt. Vurderingen var følgende:

Hvordan kan jeg sørge for at mine penger jobber med meg, og ikke imot meg?

Så jeg begynte i det små med å skaffe meg oversikt over hele mitt økonomiske liv. Jeg startet med å kvitte meg med all kredittgjelden jeg hadde. (jeg har skrevet noen tips om hvordan du kan kvitte deg med kredittgjeld her.)

Jeg begynte med å bryte ned alt av min økonomi som altså slik jeg kaller det “jobber imot meg”. Dette kan være gjeld, unødvendige faste utgifter, usunne hobbyer o.l.

Etter hvert som jeg kuttet ned på ugunste økonomiske vaner og kvittet meg med gjelden min fikk jeg en sans for mestringsfølelse og ønske om å fortsette og utvikle sunne økonomiske vaner.

Det var da jeg virkelig fikk øynene opp for renters betydning, og mere nøyaktig rentes rente. En tilsynelatende magisk, men sann formell som kan skape en formue i effekt av seg selv, og konsekvent sparing fra min side.

Hva er rentes rente? - Comparo.no - Sammenlign forbrukslån og refinansiering

Hva er rentes rente? Det finnes en matematisk formel som viser hva rentes rente er, men Jeg kommer ikke til å bry deg med dette. Det interesante er hvordan du og jeg kan utnytte rentes rente til vår fordel. Jeg vil forklare rentes rente slik:

Rentes rente oppstår når rente legges til saldoen på et innskudd slik at den tillagte renten også vil forrentes. La meg forsøke å forklare vanlig rente først

For eksempel: Dersom du sparer 100 000 i løpet av ett år og får 4 % rente så vil du i løpet av førstre år ha 104 000. Pengene dine (eller kapitalen din, har dermed “skapt” 4000 kroner i effekt av rente. Dette kalles fortsatt bare rente, fordi renten kun er kommet ut av eget innskudd.

Men så kommer år 2. Du sparer nok en gang 100 000. Dette øker din verdi opp til 204 000. La oss anta at du nok en gang får 4% rente. Da blir regnestykket 204 000 * 1.04 = 212 160,- kroner. Her har du tjent rentes rente, fordi de 4000 kronene i rente fra år 1, også er med å øke renten for år 2.

Norges Bank og Finanstilsynet: Bankene må skaffe cash – E24

Dette betyr at gevinsten din for år 2 økte med 160 kroner sammenlignet med år 1, takket være effekten av rentes rente.

Kanskje du nå sitter med følgende spørsmål: “Men Mats-Erik, hva er vel 160 KRONER?” Du har helt rett at 160 ikke er særlig mye penger. Magien ved rentes rente blir bedre jo mere tid du har.

For å vise dette har jeg med et excel skjema laget noen eksempler som viser hva rentes rente virkelig kan gjøre dersom man sparer og investerer penger over tid. (MERK: eksemplene regner ikke med inflasjon og skatt fordi det hadde gjort regningen for komplisert, og etter min mening kjedelig og nøyaktig. Disse eksemplene er for drømmerne). Her har jeg brukt disse eksemplene:

1. 2% (sparekontoer landet over tilbyr ca. denne renten)
2. 4% (rentefond som anses som særdeles lav risiko snitter omtrent på denne renten. referanse)
3. 8% (S&P 500 har i snitt siden 1957 økt med omtrent 8% årlig. referanse)
4. 12,73% (Oslo børs har fra 1999-2019 økt latterlige 12,73% den siste 20 års perioden. referanse)

Jeg bruker disse fire eksemplene for å vise deg nøyaktig hvor mye penger du kan tjene dersom du drar nytte av rentes rente. I eksemplene jeg viser nedenfor, antar excel skjemaet at du sparer 100 000 hvert år, og at du mottar 2, 4, 8 eller 12,73% rente år etter år. La oss først ta en titt på de første 10 årene.

Som du kan se på bilde er det enorme forskjeller mellom 2% og 12,73%. (Jeg forstår at en 12,73% avkastning er et veldig urealistisk tall, men jeg bruker eksemplet fordi jeg synes det er gøy å drømme og leke med tall.) Forskjellen på laveste og høyeste eksempel er svimlende 725 585,69 Kroner! en avkastning mellom 4-8% er kanskje mere realistisk dersom man sparer i fond eller aksjer.

Men hvorfor stoppe moroa etter 10 år? La oss se hva som skjer de neste 10 årene

Ved 20 års merke kan man virkelig se en stor forskjell og magien ved rentes rente. Forskjellen mellom 2% og 12,73% over 20 år er godt over 5 millioner kroner. 5 millioner kroner er i hvert fall for min del en enorm sum. Nå begynner vi å snakke om penger her!

Dersom man (på et spektakulært vis, vel og merke,) har klart å oppsamle seg 7,638 millioner ved å spare 100 000 i året i 20 år. Da har man tjent, 5,638 Millioner bare i renter. Er du fortsatt ikke overbevist over magien ved rentes rente?

La oss si at du er 20 år, og tenker å spare i 45 år helt til du går av med pensjon. 100 000 sparing i året i 45 år, med disse eksemplene. Det er vel lov å drømme?

Etter hvert blir tallene så store at jeg vet ikke hva jeg skal kommentere her. Jeg vil heller la dine tanker stå alene. Gjerne drøm med meg! Spar penger og tenk på mulighetene som finnes!

Takk for at du tok deg tid til å lese! Vurder å subscribe til bloggen hvis du liker det jeg skriver om.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: