Month: April 2020

My worst investment ever?

Today i want to write about whats possibly my worst investment ever. On February 14, I bought some shares in one American company that you probably have heard of. The company is called Macy’s. I bought this stock just before the stock market crash. I bought Macy’s for $ 16.78 a. share. The stock was already down YTD when I bought it, with no … Read More My worst investment ever?

Min verste investering?

I dag vil jeg skrive om det som kanskje er min verste investering? Den 14. Februar kjøpte jeg noen aksjer i ett amerikansk selskap som du kan ha hørt om. Selskapet heter Macys. Jeg kjøpte denne aksjen rett før børskrakken. Jeg kjøpte Macy’s til 16,78$ pr. aksje. Aksjen var allerede ned YTD når jeg kjøpte den, uten tanker om alt som har skjedd den … Read More Min verste investering?

Portfolio MARCH 2020

March 2020 has been an incredibly turbulent and exciting month in the stock market. A lot has happened over the last 31 days. This is my second Portfolio report. I write this report once every month. Here I write an overview of all my holdings. With my Excel form, I calculate all my holdings on the 5 accounts I keep visible at shareville (A … Read More Portfolio MARCH 2020

Portefølje Mars 2020

Mars, 2020 har vært en utrolig turbulent og spennende måned på aksjemarkedet. Mye har skjedd i løpet av de siste 31 dagene. Dette er min andre Porteføljerapport. Jeg skriver denne rapporten en gang hver måned. Her skriver jeg en oversikt over alle mine beholdninger. Med mitt Excel skjema, regner jeg ut alle mine beholdninger på de 5 kontoene jeg holder synlig hos shareville, og … Read More Portefølje Mars 2020