Month: March 2020

Jeg våkner opp samme tidspunkt hver dag

For omtrent et år siden bestemte jeg meg for å endre rutinen min når det gjelder søvn. Etter et godt år med anstendig rutine har jeg fått til vane å våkne kl 05:00. Jeg er sikker på at du vet hvordan det føles, det øyeblikket, når du jobber med en rutine så lenge at det på et tidspunkt blir en del av deg. Det … Read More Jeg våkner opp samme tidspunkt hver dag

I wake up at the same time everyday

About a year ago I decided to change my routine when it comes to sleep and waking up. After a good year with decent routine, I’ve gotten into the habit of waking up at 05:00 AM. I’m sure you know how it feels, that moment, when you work on a routine for so long that at some point it becomes a part of you. … Read More I wake up at the same time everyday

I was paid dividends for the very first time!

That feeling. I wake up at 5:30 in the morning. There is a message on my phone from Nordnet, “You have received dividends!” As excited as I was, I opened my cellphone to see how much money I got. Yesterday I got paid dividends for the very first time! Who paid me? The company is well known and you have surely heard of them, … Read More I was paid dividends for the very first time!

Jeg fikk utbytte for aller første gang!

Den følelsen. Jeg våkner opp klokka er 05:30 om morgenen. Der står det en melding på mobilen fra Nordnet, “du har fått utbytte!” Så spent som jeg var åpnet jeg mobilen for å se hvor mye penger jeg fikk. I går fikk jeg utbetalt utbytte for aller første gang! Hvem betalte meg utbytte? Selskapet er godt kjent og du har garantert hørt om dem, … Read More Jeg fikk utbytte for aller første gang!

Portefølje Februar 2020

Humble beginnings Mitt aller første innlegg! Hvorfor begynner jeg nå?Jeg ble nylig “aksjefrelst”. Jeg er helt fersk, jeg begynte i januar 2020. På den korte tiden så langt har det vært veldig gøy å legge inn markedsverdien min på et excel-diagram som jeg selv har laget. Jeg vil dele min reise gjennom aksjemarkedet. Dette er helt i begynnelsen for meg. Vi snakker om små … Read More Portefølje Februar 2020

This book taught me to deal with my worries

Are you worried often? How to Stop Worrying and Start Living– Dale Carnegie. We all worry about small and big matters. This book provides a systematic guide on how to understand and address your concerns. The scary thing when we are worried is that we stop thinking rationally. This book is packed with stories of people who have had real bone problems, financial, psychological … Read More This book taught me to deal with my worries

Denne boken lærte meg å håndte bekymringene mine

Er du ofte bekymret? How to Stop Worrying and Start Living– Dale Carnegie. Vi bekymrer oss alle om smått og stort. Denne boken gir en systematisk veiledning på hvordan du kan forstå og møte dine bekymringer. Det skumle når vi er bekymret er at vi stopper å tenke rasjonelt. Denne boken er stappfull av fortellinger om folk som har hatt virkelig beinharde problemer, økonomiske, … Read More Denne boken lærte meg å håndte bekymringene mine

Portfolio FEB 2020

Humble beginnings My very first post! Why am I starting now?I recently came to love the stock market. I am completely fresh in the game, I started in January 2020. In the short time so far it has been very fun to enter my market value on an excel chart that I have created myself. I want to share my journey through the stock … Read More Portfolio FEB 2020