I disse tider, er de fleste av oss hjemme. mange av oss trenger noe å gjøre. Jeg mener at denne veldig spesielle tiden er en god anledning til å jobbe med seg selv. En av mine største fiender når det kommer til selvutvikling, er prokrastinering. Hva er prokrastinering? Store norske leksikon forklarer fenomenet slik:

Definisjon:
“Alle utsetter av og til ting som skal gjøres, men prokrastinering kjennetegnes ved at utsettelsene skjer for ofte og er til ulempe for personen. Personen er ofte klar over dette selv, med anger som resultat. Stress oppstår ofte fordi man får mindre tid til å gjøre det som var planlagt. I det lange løp har prokrastinering negative konsekvenser for prestasjon, velvære og helse.”

Noen andre enn meg som kjenner seg igjen her? Prokrastinering har vært en ulempe for meg så lenge jeg kan huske. Det typiske scenarioet mitt er når jeg har et prosjekt som jeg MÅ få gjennomført, men plutselig så finner jeg meg selv i senga eller på sofaen og har scrollet nedover mobilen i 2 timer. Ingenting er blitt gjort, jeg føler meg slapp og får til og med dårlig samvittighet. Hvor ble tiden av? Hvordan kan vi jobbe i mot prokrastinering? Jeg ønsker å skrive en kort serie om dette hvor jeg viser til konkrete eksempler om hvordan man kan jobbe med gode vaner som motarbeider prokrastineriung. Målet er ikke bare at det skal være nyttig for deg som leser, men også for meg slik at jeg kan reflektere over løsninger og mulige utfordringer. Dette inlegget er nr 1 i rekken.

Så hva er min første løsning? Løsning nr 1:
Jeg skriver ned alle målene mine og arbeidsoppgavene. Store og små.
Hva ønsker jeg å få gjort i løpet av denne dagen, uken, måneden, kvartalet, året? Dette kan virke overbærende for mange til og begynne med, mange har ikke nødvendigvis en årsplan eller noen særlige mål. For meg har det beste vært å begynne i det små, dag for dag.

Bilderesultater for Day by day

Jeg begynner slik dagen før, skriver jeg ned en liste for morgendagen. Hva skal jeg gjøre i morgen? hva er det viktigste å få gjort?
eksempel: vaske klær, skrive blogg, trene, lese 50 sider av “Learn to Earn” av Peter Lynch. Dette er bare eksempler, hva som eventuelt er viktig for deg, må du vurdere selv. Jeg bestemmer selv hvor stor listen er.

Jeg kan se for meg at du kanskje tenker. Hvorfor skrive ned alle disse hverdagslige gjøremålene? hvorfor ikke bare gjøre dem. For meg er dette poenget. Dersom jeg skriver ned målene og arbeidsoppgavene, og holder dem synlig, så vil jeg allerede på neste dag ha gjort en løpende vurdering om hva jeg skal bruke tiden min på. Hvis jeg følger denne planen så vil jeg over tid få bedre oversikt, og til syvende og sist ha større mulighet til å se og vurdere enda lengre fram i tid.

Desq magnetische weekplanner ft 40 x 50 cm

Ukesplanen. Hva er målene for denne uken. hvor mange innlegg på denne bloggen skal jeg ha skrevet? skal jeg ha lest 1, 2 bøker? hvor mange dager skal jeg trene osv osv. jeg starter gjerne med en ukesplan, Søndag uka før. Videre kan man skrive en månedsplan.

Månedsplanen er mer målbevisst. I månedsplanen skrives ned større oppgaver og mål jeg forventer å ha gjort. For eksempel: Jeg skal ha lest 4 bøker denne måneden. Jeg skal ha tjent x antall kroner på egne prosjekter denne måneden. Jeg skal jobbe minst 4 timer i uka med markedsføring, minimum 16 timer denne måneden. osv osv. Månedsplanen må holdes synlig slik at man kontinuerlig kan vurdere om man følger tidsskjema.

Jeg kunne også ha skrevet om kvartalsplan og årsplan, men jeg tenker og spare dette til et senere innlegg, jeg vil heller gå inn i nærmere detalj på det senere. Her er det viktigste. OM månedsplan og ukesplan blir for mye for deg. Start dag for dag. Om dette er helt nytt for deg, sett deg ned kvelden før og skriv ned 2-3 ting du SKAL gjøre i morgen. Gjør det gjerne nå med en gang. Etter hvert vil du føle deg komfortabel til å se lengre frem i tid.

Takk for at du tok deg tid til å lese, jeg håper dette kan hjelpe deg i disse tider med hvordan du får brukt tiden din.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: