Month: March 2020

I received dividends for the second time in my life!

On March 03, I received dividends for the very first time. Today, exactly 17 days later, I got my second dividend payment! In this time when there is a stock market crash and a lot of uncertainty, it feels very good to receive dividends. Dividends, of course, cannot cover a loss of -17% of my market value. But it is a nice consolation and … Read More I received dividends for the second time in my life!

Jeg fikk utbytte for andre gang!

Den 03. Mars fikk jeg utbytte for aller først gang. I dag, ganske nøyaktig 17 dager senere, fikk jeg mitt andre utbytte! I denne tiden hvor det er børsras og mye usikkerhet, så føles det veldig godt å få utbytte. Utbytte kan selvfølgelig ikke dekke et tap på -17% av min markedsverdi. Men det er en deilig trøst og det gir meg en trygghet … Read More Jeg fikk utbytte for andre gang!

3 dividend paying stocks on the NYSE im watching right now!

In these times, there are so many opportunities for what to buy. I have many stocks I’m currently watching and especially in the US. There are some ridiculous prices for some companies around now. Here are 3 US stocks I am considering to buy. 1: Boeing Company (The) NYSE:BA price: 123,92$ You’ve probably heard of Boeing, but just in case. Who is the Boeing … Read More 3 dividend paying stocks on the NYSE im watching right now!

3 Amerikanske aksjer jeg holder øye med

I disse tider er det så utrolige mange muligheter for hva man skal kjøpe. Jeg har mange aksjer jeg følger nøye med, og særlig i USA. Nå er det noen latterlige priser på enkelte selskaper som ikke har vært på lenge. Her er 3 amerikanske aksjer jeg vurderer å kjøpe. 1: Boeing Company (The) NYSE:BA pris: 123,92$ Du har mest sannsynlig hørt om Boeing, … Read More 3 Amerikanske aksjer jeg holder øye med

I write down all my goals

In these times, many of us need something to do. I think this very special time is a good opportunity to work on self development. One of my biggest enemies when it comes to self-development is procrastination. What is procrastination? Large Norwegian lexicon explains the phenomenon: Definition:“Everybody sometimes postpones things to be done, but procrastination is characterized by the postponement happening too often and … Read More I write down all my goals

Jeg skriver ned alle målene mine

I disse tider, er de fleste av oss hjemme. mange av oss trenger noe å gjøre. Jeg mener at denne veldig spesielle tiden er en god anledning til å jobbe med seg selv. En av mine største fiender når det kommer til selvutvikling, er prokrastinering. Hva er prokrastinering? Store norske leksikon forklarer fenomenet slik: Definisjon:“Alle utsetter av og til ting som skal gjøres, men … Read More Jeg skriver ned alle målene mine

I’m down -12,87% YTD

On Monday I went in with a substantial sum on the Oslo Stock Exchange, my total value at Nordnet (my brokerage) is around $4000. before Monday I was in with $3000, – so when I go in with an additional $1000in one day, then that is certainly a large sum in the context of how much equity I was using from before. I would … Read More I’m down -12,87% YTD

Jeg er ned -12,87% YTD

På mandag gikk jeg inn med en betydelig sum på Oslo Børs, Totalverdien min hos nordnet er på rundt 40 000,-. før mandag var jeg på rundt 30 000,- så når jeg går inn med 10 000,- kroner på én dag så er dette absolutt en stor sum sett i sammenheng med hvor mye egenkapital jeg var inn med fra før av. Når dette … Read More Jeg er ned -12,87% YTD

Oslo Stock Exchange falls! Here are 3 stocks I bought on this day

OSEBX falls! her are 3 shares i bought on this day OSEBX began the day falling 12%. it ended on 8.14% for todayBefore i go on, I just want to make disclaimer. this is NOT advice, I am a new investor, i am not an expert of any kind. I am a rookie. These are just the ways i decided to act in the … Read More Oslo Stock Exchange falls! Here are 3 stocks I bought on this day

OSEBX faller! Her er 3 aksjer jeg kjøpte på denne dagen

OSEBX begynte dagen med å falle 12%. Etter endt dag gikk den ned 8,14% Det er såpass betydelig at Nordnet valgte å sende en ekstra-sending på sin youtube kanal. Jeg legger ved denne videoen slik at du kan få en oppsumering på børsen i dag. Før du leser videre vil jeg bare spesifisere at dette IKKE er råd, jeg er fersk investor, dette er … Read More OSEBX faller! Her er 3 aksjer jeg kjøpte på denne dagen

I got rid of $ 10 000 in credit card debt in 11 months

Credit card debt sucks, I know that, because I have had large amounts of credit card debt myself. Last year I decided to get rid of all my credit debt. If you have credit card debt or any other type of debt you want to get rid of, I will share some tips and tools that worked for me. These are 5 tips that … Read More I got rid of $ 10 000 in credit card debt in 11 months

Jeg kvittet meg med 105 000,- i kredittgjeld på 11 måneder

Kredittgjeld kan være skikkelig surt, det vet jeg fordi jeg har selv hatt store beløp med kreditgjeld. I fjor bestemte jeg meg for å kvitte meg med all kredittgjelden min. Om du har kredittgjeld eller noen annen type gjeld du ønsker å kvitte deg med, så vil jeg dele noen tips og verktøy som fungerte for meg. dette er 5 tips som kan gi … Read More Jeg kvittet meg med 105 000,- i kredittgjeld på 11 måneder